Състезание за речеви и комуникативни умения на английски език в НПГ

📢 Днес в НПГ „Димитър Талев“ се проведе състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. В него взеха участие ученици от VIII до XI клас.

Темата за устно изложение бе мисъл на Франклин Рузвелт: “A smooth sea never made a skilled sailor”. Учениците представиха своите речи, подкрепени от привлекателни интерактивни постери в първи модул, а във втори модул те показаха отлично познаване на езикови норми и умело водене на свободен разговор. Всички участници доказаха, че с желание, постоянство, упоритост и сериозна подготовка можем да постигнем отлични резултати.

ърво място в първа възрастова група зае ученичката Цветелина Караиванова 🥇 от VIIIб клас, а първенец във втора възрастова група се оказа Катрин Петкова 🥇 от XIа клас. Двете ученички се класират за областен кръг в гр. Благоевград.

Пожелаваме успех на нашите възпитаници и нека това бъде само началото на поредица от успехи и завоювани призови места.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.