II- място за НПГ в областен ученически конкурс

II- място за НПГ в областен ученически конкурс

II- място за НПГ в категория “Компютърна презентация” в областен ученически конкурс на тема: “Ние, COVID-19 и Природата”.

Поздравления за талантливата и прекрасна Мария !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.