Младежи от НПГ се обединяват срещу агресията и езика на омразата

Как комуникацията може да се основава на приемане, емпатия и толерантност? Как младите хора могат да реагират в предизвикателни ситуации? Как общуването в социалните мрежи  да се въздържа от обидни и дискриминативни посланията? Какво провокира агресията между младежите и какви са последствията?

Тези и още много други въпроси бяха обсъдени по време на интерактивно обучение за младежки делегати на тема „Разпознаване и справяне с агресията и нетолерантното поведение“. Обучението се проведе в периода 17 до 22.06.2021 г. в гр. Банско и е част от проект „Различията като източник на познание“, който се реализира от сдружение „Неврокоп“ и е финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г. (НПИМД № НПИМД-Н3-Т3-005/2021). След предварителна селекция бяха избрани 15 младежи от НПГ „Димитър Талев“, които в продължение на 4 дни работиха за развитието на собствените си социални умения и в полза качеството на живот на връстниците си от региона. Методите на обучението се базираха на неформалното образование – учене чрез преживяване и опит и поставиха участниците в различни ролеви ситуации, които да провокират тяхното осъзнаване и изграждане на положителни модели.

Програмата стартира с дейности за създаване на ефективен екип, изграждане на доверие между членовете и разбиране на ролите в екипа и общите цели.

Следващ етап беше подобряване на комуникативните умения и дефиниране на условията за създаване на толерантна среда. Бяха разгледани факторите, които пораждат език на омразата и агресивно поведение, а участниците създадоха колажи, които да илюстрират начините за справяне и превенция.

Като алтернативи на рисковото поведение се определиха начини за насърчаване на повече физическа активност, създаване на здравословни навици и дейности за повишаване на младежката увереност и себеоценка. Ключова част от програмата беше и представянето на създадения „Алманах за работа на младежките делегати“, в който са описаните техники за убеждаваща комуникация, начини за мотивиране на млади хора и принципите на метода „връстници обучават връстници“. Последният ден от обучението беше посветен на планиране на предстоящите информационни кампании в района на Благоевград, които имат за цел да провокират младите хора към по-отговорно поведение, критично мислене и трансформация на езика на омразата в език на приемане и разбирателство. Участниците генерираха различни идеи и послания, които ще реализират на местно ниво през лятото.

Проектът е единствен по рода си в област Благоевград и е от съществено значение за преодоляване на негативните тенденции сред младите хора и създаване на толерантен модел на общуване и поведение. Чрез него сдружение „Неврокоп“ ще направи поредната голяма крачка за подобряване качеството на живот на младите хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published.