Журналистите от НПГ „ Д. Талев“ с две награди на Деветия ученически журналистически конкурс „ Григор Попов“

Журналистите от НПГ „ Д. Талев“ с две награди на Деветия ученически журналистически конкурс „ Григор Попов“

Десетокласничките Катрин Петкова и Мария Гудева от клуб „ Журналист“, с ръководител г-жа Елена Търтова, получават голямата награда за колективно участие с журналистически материали – секция „Интервюта“ на Деветия ученически журналистически конкурс „Григор Попов“. Катрин Петкова спечели и второ място за индивидуално участие с видеоинтервю. Така наградите за журналистическата дейност в НПГ стават общо четири. Темата на тазгодишния конкурс бе „ Светът под лупа“. Критериите за оценка включват : умение на участниците да откриват новината и да я отразяват в медийното пространство; умение за селекция на събитията при създаване на журналистически текстове; умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр; единство между композиционно оформление и съдържание на творбата,свързано със спецификата на избрания жанр.Целите на конкурса са: Популяризиране личността на Григор Попов.Провокиране на участниците да наблюдават света около себе си, да пишат по всички теми и проблеми, които ги вълнуват, излагайки личностна позиция. Повишаване интереса на учениците към творческа, изследователска, събирателска и краеведческа дейност. Популяризиране на добрите новини, възпитаване в социална и гражданска ангажираност, отстояване на позиция, универсалните човешки ценности -доброта, човечност, милосърдие, съпричастност.Церемонията по награждаване ще се състои на 11.06.2021г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.