Ученици от НПГ сертифицирани по Проект Skills 4 Smart TCLF

Учениците от НПГ „Димитър Талев“ от 10 и 11 клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ взеха участие в проект за Секторно Сътрудничество върху Уменията. Той е нова рамка за стратегическо сътрудничество между основните страни – бизнес и образователни институции. Директорът на гимназията връчи сертификати на всички участващи ученици в пилотната фаза на обучение в квалификационен профил : Компютърно моделиране (CAD) на облекло.Проектът включва 22 партньорски организации от 9 европейски страни. В състава на консорциума са включени разнообразни в дейността си партньори от секторите като институции за професионално образование и подготовка (VET), университети, изследователски центрове, компании, национални органи за признаване на квалификация, секторни експертни организации и 3-те европейски представителни организации, представляващи TCLF индустриите на европейско ниво. Освен това, страните, покриващи консорциума, са Белгия, България, Франция, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания, които са най-големите представители на TCLF секторите е Европа.С общите усилия на всички партьори е създадена и доразвита нова програма за позицията Моделиер по компютърно моделиране на облекло, съответстваща изцяло на нуждите на индустрията.Бъдешите моделиери по компютърно моделиране на облекло се обучаваха да проектират дизайна, оценяват, коригират и модифицират кройките, плана на кроене и техническите файлове за всички видове облекла, използвайки CAD системи. Моделиерите действат като връзка между дигиталното принтиране, кроенето и шиенето, вземайки под внимание техническите изискванията за качество, производство и оценка на разходите.

Leave a Reply

Your email address will not be published.