Достойно представяне на учениците от НПГ,,Димитър Талев’’ в състезанието на творческо писане-,,11th Creative Writing Competition’’

Достойно представяне на учениците от НПГ,,Димитър Талев’’ в състезанието на творческо писане-,,11th Creative Writing Competition’’

Достойно представяне на учениците от НПГ,,Димитър Талев’’ в състезанието на творческо писане -,,11th Creative Writing Competition’’В състезанието взеха участие ученици от 6-ти до 12-ти клас по три предварително подготвени теми.То се проведе на 12.11.2020 г. от 15:00 часа, онлайн, поради епидемичната обстановка.Ръководители на отбора на НПГ бяха госпожа Янка Кирянова и господин Алейдин Тахир.Ние, двете ученички от 9. А клас, избрахме да пишем по темата ,,I am unusually sensitive for a robot’’.Това състезание ни даде възможността да мислим образно, креативно, нестандартно и да напишем своя история по избраната тема. Благодарни сме и удовлетворени, че усилията, които положихме бяха възнаградени! Ще се постараем да работим още повече за бъдещи успехи и за нашето любимо училище – НПГ,,Димитър Талев’’. За пореден път доказахме, че в НПГ ,,Димитър Талев ‘’ се обучават талантливи,креативни и трудолюбиви ученици.

текст Ивана Витанова, Илияна Пенчева

Leave a Reply

Your email address will not be published.