Заключителна среща на НПГ по проект “Образователна мобилност за европейски стандарти в икономиката и туризма”

На 17.12.2020 г. в платформата Microsoft Teams се проведе заключителна среща на НПГ “Димитър Талев” гр.Гоце Делчев по проект № 2018-1-BG01-KA102-047145 “Образователна мобилност за европейски стандарти в икономиката и туризма”, програма „Еразъм+“, КД1-„Образователна мобилност за граждани“, сектор “Професионално образование”. Видеозапис от проведената среща ще намери ТУК

Leave a Reply

Your email address will not be published.