ПРИЕМ

Home / ПРИЕМ

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
​след завършен VII клас

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • служебна бележка с резултатите от НВО по математика и БЕЛ;
 • Свидетелство за основно образование (оригинал/копие);
 • медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНИЯТА

  Подаването на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения. Адресът е priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Важното, което трябва да знаете при онлайн подаването е, че във всички паралелки има специалности от професии и трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство. След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си. Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“. След това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

  • на място в НПГ “Димитър Талев”

  Подаване на заявления на място става, като посетите сградата на НПГ “Димитър Талев” на адрес: бул. “Гоце Делчев” №36. Дните за работното време на комисията по приема на заявленията, както и часовете за прием, можете да видите след графика на дейностите по приемането на учениците. Важно е да знаете Вашият входящ № от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от Вашето училище, както и да сте подготвили всички необходими документи.


Работно време на служителите, които приемат заявления за прием след VII клас на място в училище:

За участие в I класиране

 • 05.07.2021 г. (понеделник)- от 08:00 ч. до 18:00 ч.
 • 06.07.2021 г. (вторник)- от 08:00 ч. до 18:00 ч.
 • 07.07.2021 г. (сряда)- от 08:00 ч. до 18:00 ч.

За участие в III класиране

 • 26.07.2021 г. (понеделник)- от 08:00 ч. до 18:00 ч.
 • 27.07.2021 г. (вторник)- от 08:00 ч. до 18:00 ч.

*място на подаване- училищно фоайе

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
​след завършен Х клас

ВАЖНО!!!

Приложение №1 към Заповед № РД-06-275/28.04.2021 г. на началника на РУО-Благоевград- Допълнителен държавен план-прием за учебната 2021/2021 година

График на дейностите по приемане на ученици от обединените училища в XI клас за учебната 2021/2022 година

Работно време на служителите, които приемат заявления за прием след Х клас на място в училище:

За участие в I класиране

 • 15.07.2021 г. (четвъртък)- от 08:00 ч. до 18:00 ч.
 • 16.07.2021 г. (петък)- от 08:00 ч. до 18:00 ч.

За участие в III класиране

 • 27.07.2021 г.(вторник)- от 08:00 ч. до 18:00 ч.
 • 28.07.2021 г. (сряда)- от 08:00 ч. до 18:00 ч.

*място на подаване- електронен дневник


Pages: 1 2