НПГ „ Д.Талев“ обмени добри практики с други професионални гимназии

НПГ „ Д.Талев“ взе участие във финализирането на проект „ Подкрепа за дуалната система на обучение“, по който бяха модерно оборудвани две работилници в направление „ Облекло“. Заключителната среща  по проекта  събра  професионални гимназии от областите  София-град, Благоевград, Кюстендил, Перник в „ Гранд хотел Банско“ от 30.07. до 01.08.2021г. На срещата отчет присъстваха представители на МОН, РУО, директори на училища и учители. Част от тях бяха гости на НПГ „ Д.Талев“ като част от програмата за обмен на добри практики.  В Неврокопската професионална гимназия официалните гости имаха възможността да разгледат обновените по проекта работилници, уютната и модерна материална база във всички професионални направления, както и новите впечатляващи общообразователни кабинети. Гостите бяха впечатлени от качеството на учебно-възпитателния процес в НПГ, от богатия училищен живот, от атмосферата на добронамереност и хъс за развитие.

Обсъдени бяха възможностите за разширяване обхвата на дуалната система, като общото впечатление бе, че НПГ „ Д.Талев“ стои изключително високо в рейтинга на професионалните гимназии в страната,  а стопроцентово изпълненият прием доказва, че е предпочитано училище. Г-жа  Маргарита Гатева, началник на отдел „ Съдържание на професионалното образование и обучение“ в МОН отбеляза факта, че НПГ „ Д.Талев“ е първото училище, чрез което са заговаря за дуалнотообучение в България още през далечната 2005г. след преговори с г-н Бертрам Ролман, амбициран да приложи немската дуална система в българските професионални училища.

Главният държавен експерт в отдел „ Съдържание на професионалното образование и обучение“ в МОН – г-жа Фани Тодорова и старшиятексперт  по професионално образование и обучение – инж. Антоанета Николова също дадоха висока оценка за цялостното професионално обучение и новаторската визия на гимназия през годините.

Leave a Reply

Your email address will not be published.